Agar Balkan

Opis igrice

Balkanska verzija online zabavne igre agar.io. Cilj u ovoj igri je jesti hranu kako bi povećali svoju masu, ali pazite da vas veći igrači ne pojedu.

Serveri

FFA - Klasična igra sa staromodnim ogar modom. Veličina mape je 20.000x20.000

MINIONS - Igra u kojoj svaki igrač dobije 5 miniona koji ga prate. Igrač može zameniti kontrolu između sebe i miniona na dugme Q.

INSTANT MERGE - Server na kojem se spajate u što mogućem kraćem roku.

FFA - Klasična igra sa novijim ogar modom.

EXPERIMENTAL - Server sa crvenim virusima i glatkim splitovima.

RAINBOW - Server koji igračima menja boju.

VIRUS WARS - Server na kome protivnike gađate virusima.

TOURNAMENT - Server na kome se igraju turniri. Potrebno je 6 igrača da bi igra počela.

Skinovi i opcije

Podesite sopstveno okruženje dodavanjem ili biranjem skina, i upotrebom raznih opcija.

Rang lista

Budite među najboljima i plasirajte se na rang listu.

Muzika i komunikacija

Delite muziku i pišite sa ostalim igračima putem četa.